Philippe Millan

De  jachthaven van HYAC

Onderstaande foto's van onze buurman Philippe Millan geven mooi de vorderingen van de werken weer gezien vanaf de Slachthuiskaai. Dank je wel voor de mooie foto's Philippe !!

31/08/2021 : de gastensteiger is gelegd, ales is voorzien van electra, water, en WIFI !

20/07/2021 : de haven ligt aardig vol met passanten, daar zijn ook een aantal boten bij die naar ons zijn uitgeweken zijn voor het hoge water op de Maas.

09/07/2021 : de passantensteiger krijgt meer vorm, er moeten nog een aantal steigers aan worden bevestigd.

05/07/2021 : aan de rechterzijde is al de hoek gemaakt voor de passantensteiger, ook de palen zijn geheid om de volgende steigerelementen aan vast te leggen.

18/06/2021 ; de haven heeft haar definitieve vorm, de steigers aan de zijde van Quarter Bleu zijn de volgende faze.

17/06/2021 : vanmorgen zijn er nog twee steigers geleverd en aan elkaar gekoppeld .

15/06/2021 : de laaste vingersteigers worden naar hun plaats gevaren.

14/06/2021 : de laatste vingersteigers voor de speedboten zijn geplaatst , ook helemaal aan de linkerzijde is de eindhoek geplaatst, daar komen nu nog twee vingersteigers in te liggen en dan moeten de palen daar nog geheid worden.

12/06/2021 : vandaag worden er  een dergtigtal noodladders geplaatst, ook het plaatsen van de steigerfenders die door de leden konden worden besteld  vordert gestaag. Een drietal reddingsstations (reddingsboei en brandblusser) zijn ook al geinstalleerd.

10/06/2021 : de werken van de aannemer naderen het einde,

de oude poortjes aan de kant van Quartier Bleu zijn ook al afgebroken ...

09/06/2021 : het is zover, de vuurtoren die jaren als baken aan de kanaalkop herkenbaar was is gesloopt. Hij krijgt een nieuwe plaats in de haven van de aannemer te Hank (NL) aan de Maas.

09/06/2021 : alle oude steigers zijn gesloopt, de vuurtoren staat nog eenzaam op een eilandje te wachten op zijn lot ...

Nog steeds wachten we op nieuwe steigers om verder te kunnen bouwen.

08/06/2021 :  vandaag waarschijnlijk de laatste sloopwerken aan de oude steigers, we wachten nog steeds op nieuwe steigers om verder te kunnen bouwen ...

08/06/2021 : de iconische vuurtoren staat hoe langer hoe schever in zijn laatste dagen ....

07/06/2021 : we starten aan wat wel eens de laatste week  van de sloopwerken zal blijken te zijn. Nu hopen dat de nog nodige nieuwe steigers snel worden geleverd !

05/06/2021 ; gisteren hadden aannemer (en ook onze fotograaf) een snipperdag waardoor de vuurtoren het weekend nog gaat overleven ! Er zijn nog enkele steigers voor de speedboten geplaatst. Ook het aansluiten van de electriciteit gaat maar door, er zit nu al meer dan 1500m kabel in de steigers !! En er moet nog heel wat electriciteit bijkomen, datakabels, camerakabels enz...

03/06/2021 : vanmorgen zijn er weer steuigers geleverd die kunnen geplaatst worden. De aannemer zitaan de laatste houten steigers om af te breken . Wanneer gaat de vuurtoren 'geveld' worden ???!!

02/06/2021 : nog wat kleine steigers geplaatst (ook aan de achterzijde) , de aannemer komt steeds dichter bij het afbreken van onze 'vuurtoren'.

01/06/2021 : de aannemer is al aan de kanaalkop met zijn afbraakwerken, ondertussen zijn aan de andere kant weer wat steigers geleverd

31/05/2021 : de nieuwe steigers liggen al aardig vol !

30/05/2021 : de Jonathan verhuist ook naar de nieuwe steiger, daarmee is alles gereed voor de verdere afbraak van de oude steigers aan de kanaalkop.

29/05/2021 : gisteren zijn nog drie palen geslagen waardoor de meeste boten nu wel ongeveer naar hun plaats kunnen trekken .

28/05/21 : zowel afbraak als opbouw gaan gestaag verder...

27/05/2021 : de aannemer start al vroeg, hij wil deze week alle metalen steigers weg hebben, dan kan zijn extra gehuurd materiaal terug.

26/05/2021 : nog wat vingersteigers bij geplaatst, de afbraak vordert ook goed !

25/05/21 ; wat een regen de hele dag , maar we werken gestaag verder. Vanmorgen zijn er weer nieuwe steigers geleverd en de aannemer breekt verder af aan de Slachthuiskaai .

23/05/2021 : eindelijk een droge ruistioge dag, de boten worden vandaag naar de nieuwe haven verplaatst zodat de aannemer dinsdag weer verder kan met de afbraak.

22/05/21 : steeds meer vingersteigers op hun plaats ; laat de boten maar komen !

21/05/21 : de nieuwe haven krijgt steeds meer vorm...

20/05/21 : van het zelfde laken een pak : boten verplaatsen, steigers afbreken, ....

19/05/21 : steeds meer boten worden voorlopig verplaatst zodat de aannemer nu ook aan de zijde van Quartier Bleu kan beginnen met het demonteren van de steigers daar.

18/05/21 : het metalen terras aan ons clubgebouw wordt verwijderd

17/05/21 : de sloopwerken worden verder gezet aan de kanaalkop

14/05/21 : een hele dag kabels trekken, waterleiding leggen, niet echt zichtbaar maar wel erg belangrijk !

13/05/21 : ook op Hemelvaart : steigerwerk  in plaats van toervaren !

12/05/21 : enkele bootjes zijn voorlopig al verplaatst zodat de aannemer verder kan afbreken rond het oude clublokaal in afwachting van een nieuwe levering steigers ...

11/05/2021 : de haven begint vorm te krijgen, de hoofdsteiger ligt al voor 3/4e.

10/05/2021 : vandaag start de opbouw echt ! De eerste paal wordt geslagen  Dan kunnen de eerste steigers in de juiste lijn worden geplaatst en begint het monteren van de paalbeugels en het slaan van de palen. Nu zal elke dag de nieuwe haven groeien !!!

09/05/2021 : geen rust op moederdag !  de eerste gemonteerde steigerelementen worden naar hun plaats gevaren.

08/05/21 : eerst wordt met een ploeg de bovenste 2 m van de nieuwe steigerpalen geverfd, dan trekken we naar de nieuwe steigers om ze aan elkaar te koppelen...

07/05/21 : de laaste stukken van de oude steigers zijn weg aan de oostzijde zodat we maandag kunnen starten met de opbouw!

06/05/21 : nog n paar wandelsteigers en palen weghalen en de opbouw kan starten !

05/05/21 : het gecombineerd spuiten van water en lucht  met hoge druk rond en onder de palen heeft het gewenste effect, de gang zit er weer in !

04/05/21 : de metalen palen blijven meer weerstand bieden dan verwacht ondanks alle inspanningen.

03/05/21 : zaterdag en vanmorgen is er nieuw materiaal aangevoerd, ditmaal om lucht onder druk rond de palen te spuiten hopelijk gaat het weer vooruit !

30/04/21 : weinig vooruitgang te zien ...

29/04/21 : de palen zijn weerbarstig. De aannemer is op dit moment bezig met het opladen van een zwaardere pomp om meer water rond de palen te kunnen spuiten, hopelijk werkt dat vlotter ...

28/04/21 : vandaag nog meer houten palen aan de Kempische kaai verwijderen

27/04/21 : elke dag worden palen verwijderd. In de linker hoek zie je al nieuwe steigers drijven.

26/04/21 : week 2 : de sloopwerken gaan verder, de houten wandelsteiger tegen de oever is ook al grotendeels weg

23/04/21 : de houten palen worden verwijderd, de laatste paal rechts ter hoogte waar de auto's op  de kade staan is het ijkpunt op het plan van de steigers van waar zal worden vertrokken met opbouwen.

22/04/21 : enkele van de houten palen zijn ook al omhoog getrokken

21/04/21 : de afbraak van de steigers  vordert...

20/04/2021: start van de werken !


19/04/2021 : de aannemer legt zijn materiaal  paraat

de HYAC jachthaven zoals ze er tot 19/04/2021 uit zag !