de oude doos

 Foto's uit de oude doos van de kanaalkom van Hasselt

uit Wikipedia :

De kom werd gegraven in 1854, nadat het stadsbestuur reeds in 1830 de noodzaak tot een verbinding met Antwerpen van belang achtte. Vanaf de kanaalkom kwam er, via het van 1854-1858 gegraven Aftakkingskanaal naar Hasselt, een verbinding van Hasselt met Dessel, van waar men, via het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten uiteindelijk Antwerpen kon bereiken.

De aanleg van het Albertkanaal (1930-1946) bracht uiteindelijk een veel betere verbinding met Antwerpen, en ook met Luik, tot stand.

De aanleg van de Havenkom, die ook de vallei van de Demer doorkruiste, gaf problemen voor de toen nog aanwezige watermolens. De Broekermolen werd in 1895 afgebroken. Op de plaats daarvan werd de Gelatinefabriek gebouwd. Klik hier en leer meer over de geschiedenis van de Gelatine fabriek in Hasselt.

Ook een slachthuis en een gasfabriek ontstonden hier. De Kolenhaven was de plaats waar de steenkool voor deze gasfabriek werd aangevoerd.

Gedurende de tweede helft van de 20e eeuw verdwenen deze fabrieken. Omstreeks 1980 waren ze vrijwel allemaal gesloten.Tegenwoordig staat het gebied bekend als de Blauwe Boulevard. Er werd een jachthaven aangelegd en er werden appartementen, winkels, horeca en kantoren langs de kanaalkom gebouwd.


Wie meer weet over onderstaande foto's of er misschien nog heeft; laat even iets weten aan dirk@lakkerijpigment.com .

Bovenstaande postkaart van de haven uit 1950 werd ons toegestuurd door Dhr Pierre Schoefs, dank  daarvoor !

onbekend jaartal. Op de achtergrond hetgeen nu de Kolenkaai is met links van het zeil een stukje van het Gasthuis.

 Een zicht op hetgeen nu de Kempische Kaai is, rechts achteraan ook weer het Gasthuis.

 Zicht vanaf de Kolenkaai met rechts wat nu de Kempische Kaai is. Rechts herkent u de gevel en de hangar van de antiekzaak die er tot enkele jaren geleden was.

Uitgraven van het dok en constructie van de huidige kaaimuren. Zicht op waar nu het Volkstehuis is.

foto 01/10/1937 Ministerie van Openbare Werken

rechts ook weer hetgeen nu de Kempische Kaai is met de gevel en de hangaar van de voormalige antiekwinkel.

foto 01/10/1937 Ministerie van Openbare Werken

links zicht op hetgeen nu de Slachthuiskaai is met de schoorsteen va de gelatinefabriek die in ingekorte toestand nog steeds aanwezig is . foto 01/10/1937 Ministerie van Openbare Werken

links de Gelatinefabriek met schoorsteen en het gebouw dat in 2019 werd afgebroken voor de inrit van de parkeergarage van Quartier Bleu.

een gedeelte van de haven wordt nog steeds (her?)aangelegd, een ander is al in gebruik.

foto 24/11/1937 Ministerie van Openbare Werken

  foto van de werken gedateerd op 23 september 1937 .

jachten in de kanaalkom omstreeks 1975

De Hasseltse Kanaalkom in 1980 bij de festiviteiten rond 150 jaar Belgiƫ met op de voorgrond de Rijnvedette 'Leie' van de Belgische Marine. Foto op FB van Dhr Willy Vanstralen.