Agenda

HYAC agenda en nieuws

-28/02/2023:  Beste watersporter,

Zondag 27 februari hebben we onze verplichte, jaarlijkse effectieve leden vergadering gehouden.
Zoals verplicht door de wet, worden hierop de jaarrekening en andere bestuurlijke items behandeld. Ook de wettelijk verplichte aanpassing van de staturen werden op deze vergadering aangenomen. Hierdoor zal ook de naam van de club veranderd worden in: “Jachthaven HYAC vzw”

Gezien een bestuursmandaat in onze vzw voor zes jaar geldig is en onze laatste aanstelling in 2017 gebeurd is waren dus alle bestuursleden ontslagnemend. Alle bestuursleden hebben zicht opnieuw kandidaat gesteld zodat er eigenlijk niets veranderd is aan onze samenstelling.

Raymond Cuykx, onze trouwe voorzitter, had echter te kennen gegeven dat hij wegens gezondheidsredenen wel nog in het bestuur wenst te blijven maar dat de functie als voorzitter toch zwaar begon door te wegen. Hij heeft dan ook gevraagd om van deze functie ontlast te worden.

Op de eerste, voltallige, vergadering van het dagelijks bestuur, welke deze maandag ochtend om 10h plaatsvond, heeft het dagelijks bestuur dan ook de nieuwe taken toegewezen.

Voorzitter: Raymond Heeren
Ondervoorzitter: Georges Cleeren
Secretaris: Georges Cleeren
Penningmeester: Raymond Heeren
Controller: Dirk Ramakers
Activiteiten; Gislain Bikkems
Tourvaart: Raymond Cuykx
Waterskien: Claudio Meyers
en ‘last but not least’, Havenmeester: Danny Van Woensel.

Het is waarschijnlijk onnodig te zeggen dat deze ploeg een enorme taak te wachten staat gezien de grote veranderingen door de bouw van ons nieuw clubhuis.

Wij hopen dan ook dat jullie, zoals in het verleden, ons jullie vertrouwen zult schenken en wij beloven dat we op het zelfde elan zullen verder werken om deze club een vaste waarde te maken als pleziervaart haven.

Raymond Heeren
Kersverse, nieuwe voorzitter van Jachthaven HYAC vzw

de contactgegevens van de bestuursleden vind je op de pagina 'Bestuur'

-19/02/2023 : maar liefst 7 wedstrijd skiboten maakten vandaag een tripje Massenhoven-Hasselt-Massenhoven..

- 11/12/2022: met droefheid vernemen we het overlijden van Mevr Claire Vandebriel, echtgenote van Dhr Roger Chefneux, beiden lid van onze jachthaven met hun jacht 'Marie'. We wensen de familie veel sterkte bij dit afscheid.

- 5 en 6/11/2022 : ook dit jaar leverden boten van HYAC weer Sinterklaas en zijn Pieten af in Hasselt en Stokrooie. Op beide plaatsen was er veel belangstelling en vooral veel blije kinderen !!

- 15 en 16/10/2022: en twintigtal bezoekende jachten verbleven enkele nachten in onze haven voor de jeneverfeesten.Thuishavens Antwerpen, Zele, Steendorp, Willebroek, Turnhout, Geel, Kerkhoven en Leopoldsburg prijken op 'de spiegel' of 'de kont'.

Westelijke gevel van ons nieuwe clubhuis volgens het plan van C² architecten, Valère Ceyssens op 16/02/2022