Info en Reglementering


Hyac Hasselt

hyac@skynet.be

+3211243082

NIEUWE REGLEMENTERING - VAARREGELS

Het nieuwe Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB)

Vanaf 01/01/2007 is het APSB van kracht op al onze binnenwateren. Belgiƫ loopt nu ook in de Europese pas wat betreft de vaarregels. Wij willen er wel op wijzen dat op het overgrote deel van onze binnenvaartwegen het vroegere "Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koningrijk" ook nog van toepassing blijft. Het wordt aangevuld door het APSB.

 

Aan boord moet een exemplaar van het APSB aanwezig zijn. Bovendien moeten ook alle andere geldende reglementen en waterkaarten aanwezig zijn van de vaarwaters die bevaren worden. Enkele voorbeelden:

- Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

- Scheepvaartreglement kanaal Gent/Terneuzen

- Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas.

 

Bronnen:

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren 01/01/2007

Vaarregels in beeld, 01/01/2007

Vademecum voor de plezeiervaart 01/06/2007

Marifoon

www.bipt.be

 

Tips:


Namen en nummers.

Vergeet niet uw nummer van imatriculatieplaat aan te brengen op beide zijden van de romp van uw schip. De hoogte is 10 cm.

Indien sneller dan 20 km per uur is de hoogte 20 cm.

Naam van schip en thuishaven op de spiegel, ook 10 cm hoog.

Het aanbrengen van deze nummers is niet van toepassing voor langzaam varende vaartuigen kleiner dan 5 m, of roeiboten kleiner dan 20 m.

 

VHF vergunning

Sterrenkundelaan, 14/21

1000 Brussel

Tel. 02/2268888

 

Marifoon

Vanaf 01/01/2009 is er marifoonplicht voor alle motorschepen met een romplengte van +7m. Het is aangeraden om nu al de nodige apparatuur aan te schaffen en het examen voor het gebruik ervan af te leggen.

In artikel 4.06 van het KB van 24/09/2006 staat dat de marifooninstallatie gelijktijdig moet worden ingeschakeld op de kanalen voor schip-schip verkeer en voor nautische informatie.

Volgens het Binnenwaterakkoord (Bazel 2000) is "dual-watch" (switchen tussen 2 kanalen) verboden voor de binnenvaart en pleziervaart. In de praktijk komt dit neer op de aanschaf van 2 afzonderlijke toestellen.

Als tweede toestel wordt het gebruik van een portofoon (draagbaar toestel) toegestaan in Belgie, op voorwaarde dat er een vergunning is voor dit toestel, en ook ATIS is ingebouwd.