Milieu en blauwe vlag


Hyac Hasselt

hyac@skynet.be

+3211243082

Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam toerisme en duurzame recreatie.


Stranden, zwemvijvers en jachthavens met Blauwe Vlag onderscheiden zich op het vlak van:


•Bewustmaking en educatie


De uitbater informeert de bezoeker niet alleen over de Blauwe Vlag en de zwemwaterkwaliteit, maar ook over natuurgebieden, ecosystemen en duurzaamheid in het algemeen. Daarnaast is er een gedragscode voor het gebruik van het strand, de zwemvijver of de jachthaven en kunnen de bezoekers op regelmatige basis deelnemen aan educatieve activiteiten rond duurzame ontwikkeling.


•Waterkwaliteit


Bij stranden en zwemvijvers wordt de waterkwaliteit tijdens het zwemseizoen uitvoerig en zeer regelmatig getest op verschillende parameters (microbiologisch en fysisch). Er drijft nergens afval of olie op het water en er zijn geen aanwijzingen voor vervuiling door rioolwater, lozingen van industrieel afval of andere vervuilingsbronnen.


•Milieu- en duurzaamheidsmanagement


Kwetsbare natuurgebieden worden specifiek beheerd. De omgeving is proper en er zijn voldoende vuilnisbakken om afval te scheiden. Jachthavens beschikken bovendien over adequate en duidelijk herkenbare containers voor gevaarlijke afvalstoffen. Er zijn genoeg sanitaire voorzieningen aanwezig, steeds proper en goed onderhouden. Bij stranden en zwemvijvers zijn de sanitaire faciliteiten aangesloten op een rioleringssysteem. Jachthavens beschikken over sanitaire faciliteiten, met inbegrip van drinkwater- en wasvoorzieningen, waarvan het afvalwater gecontroleerd wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast zijn er voorzieningen voor het wegpompen van bilgewater (mengsel van water en olie uit de machinekamer) en het leegpompen van vuilwatertanks aanwezig. Als de jachthaven over een reparatie- en waszone voor boten beschikt, mag er geen verontreiniging in de waterzuiveringsinstallatie noch in de omgeving terechtkomen. Duurzaam transport wordt aangemoedigd. Niet-toegestaan gemotoriseerd verkeer en parkeren is voorboden, uitgezonderd specifieke situaties of daarvoor voorzien plaatsen.

Jachthavens bundelen alle maatregelen en doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid, water-, afval- en energiebeheer, gezondheid en veiligheid, alsook het gebruik van milieuvriendelijke producten in een milieubeleidsplan.


•Veiligheid, dienstverlening en toegankelijkheid


Er zijn verschillende veiligheidsmaatregelen van kracht en er zijn redders of er is EHBO-materiaal aanwezig. Jachthavens beschikken bovendien over brandblusuitrusting en een rampenplan bij brand, verontreiniging en andere ongevallen. De jachthaven en minstens één strand binnen de gemeente of uitbating is toegankelijk voor personen met een handicap en heeft voorzieningen daarvoor. De aanlegplaatsen in jachthavens zijn voorzien van gekeurde installaties voor elektriciteit en water. Al het bovenstaande wordt samen met andere belangrijke voorzieningen gecommuniceerd via een plattegrond van de locatie.


Jachthavens met Blauwe Vlag zetten bovendien extra in op verantwoord en duurzaam ondernemen, de sociale aspecten van hun werking en betrokkenheid vanwege de lokale gemeenschap.


Ook booteigenaars spelen een belangrijke rol bij het zorg dragen voor mariene ecosystemen. Zij kunnen hun engagement kenbaar maken door het Blauwe Vlag-charter te ondertekenen en een Blauwe Vlag te laten wapperen op hun boot.


Blauwe Vlag is een initiatief van de Foundation for Environmental Education (FEE) en wordt in België gecoördineerd door GoodPlanet Belgium.


Wereldwijd wapperen er dankzij dit programma meer dan 4000 Blauwe Vlaggen in tientallen landen.Meer info en Belgische locaties met Blauwe Vlag: www.blauwevlag.be


Milieu en Blauwe Vlag

Voorstelling